Op De Laarbeecke kent iedere docent je

'Op De Laarbeecke kent iedere docent je' 
 

Leerlingen Yven Swinkels en Cas Beijers beginnen aan hun laatste schooljaar op De Laarbeecke. Op deze school volgen zij het profiel Dienstverlening en Producten; een breed profiel waarmee je nog alle kanten op kunt. 
 

Ze zijn het er unaniem over eens: de persoonlijke band met de (veelal jonge) docenten is het allerfijnst aan De Laarbeecke. “Als je hier plaatsneemt in de aula dan is er bijna altijd wel een docent die even met je komt kletsen”, zegt Cas. “De school is klein. Ik ken bijna iedere docent bij naam en zij mij ook.”  Yven vult aan: “Je bent hier geen nummertje en dat is heel fijn.” 
 

JUNIOR COLLEGE 

Eerstejaars leerlingen starten in het Junior College, een apart schoolgebouw. "Een soort mini Commanderij College", vertelt Cas. "Daar kon je met leeftijdsgenoten wennen aan alle veranderingen die bij de middelbare school horen, zoals het wisselen van klaslokaal. Dat maakte de stap naar het hoofdgebouw – met de ouderejaars – makkelijker.” Inmiddels zijn er enkele jaren verstreken en kijken Yven en Cas naar de toekomst: hun vervolgopleiding. “Ik wil de mbo-opleiding Sport en Bewegen gaan doen en daarna doorstromen naar het hbo”, zeg Cas. Het doel? Fysiotherapeut worden. Voor Yven wordt het een carrière in de ICT, liefst binnen defensie. “Ethisch hacker of software developer lijken me leuke functies.” In zijn vrije tijd houdt hij zich veel met ICT bezig. Dat komt goed uit voor het algemene profielvak D&P, dat zich (ook) veel richt op ICT-vaardigheden. 
 

KEUZEVAKKEN 

​"Maar...", vindt Cas. "Je moet niet denken dat je binnen D&P alleen achter de computer zit. Je gaat ook veel naar buiten, zeker voor de keuzevakken." Naast het algemene profieldeel kiezen leerlingen ook keuzevakken uit, zoals sport en bewegen, uiterlijke verzorging, robotica, product maken en facilitaire dienstverlening. Yven koos voor product maken. "Daarbij gaan we onder andere een reclamespotje opnemen van een Laarbeekse winkel en met drones vliegen." Leren in de praktijk dus. En dat vinden Yven en Cas beiden de fijnste manier van leren. Cas: "Door iets zelf uit te proberen, onthoud ik het." 

Cookie instellingen