Maud: 'Bij mijn coach kan ik alles kwijt'

Binnen het Commanderij College krijgen brugklassers geen mentor meer, maar een klassenbegeleider én een persoonlijke coach. De voordelen? “De leerling heeft de regie en krijgt meer persoonlijke aandacht”, zegt Mendy Romme, zelf coach op locatie De Laarbeecke. Met leerling Maud Kerste gaat ze in gesprek.  

“De overgang van de basisschool naar de middelbare school was best spannend”, vertelt Maud. “De grootste verandering vond ik de hoeveelheid docenten. Op de basisschool heb je maar één leerkracht; op de middelbare school meerderen. Ik vind die afwisseling fijn.” Voor nieuwbakken brugklassers heeft ze nog een tip: “Op de middelbare school is de druk om erbij te horen groter. Mijn tip is om altijd jezelf te blijven. Dat krijg je vanzelf vriendschappen die bij je passen.” Coach Mendy Romme: “Dat zeg je mooi.” De twee leerden elkaar aan het begin van het schooljaar kennen. “Ik ben haar coach en klassenbegeleider. Dat is toeval, want dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn.” Als klassenbegeleider richt ze zich voornamelijk op het groepsproces. Als coach heeft ze individuele aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van haar coachees. 

Leerdoelen 
“De invulling van het coachschap kan per locatie van het Commanderij College verschillen. In De Laarbeecke stellen we samen met de leerling leerdoelen op. Dit kan het ophalen van een cijfer voor een bepaald vak zijn. Maar het kan ook met persoonlijke ontwikkeling te maken hebben zoals bij Maud.” Haar leerdoel is het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Samen met haar coach kijkt ze naar manieren om dit te doen. Mendy: “Ik stel vragen, maar de verbeterideeën komen van de leerling zelf. Dan is de motivatie het grootst.” Maud geeft een voorbeeld: “Ik heb uitgeprobeerd om vaker ‘nee’ te zeggen. Dat lukt me nu steeds beter.” 

Driehoeksgesprekken 
Docenten die het coachschap vervullen, zijn daarvoor getraind. “Bijvoorbeeld op gespreksvaardigheden. Als docenten zijn we geneigd om zelf met een oplossing te komen, maar we willen juist dat de leerling daarmee komt. Door de juiste vragen te stellen, lukt dat.” De leerdoelen worden opgesteld tijdens persoonlijke gesprekken: één op één met de coach. Daarnaast vinden er ook regelmatig driehoeksgesprekken plaats: met ouder(s) erbij. “Hierbij heeft de leerling de regie. Het zijn dus geen oudergesprekken waarbij de docent aan het woord is. De leerling bespreekt zijn of haar leerdoelen en hoe de ouders hier eventueel bij kunnen helpen.” 

Vertrouwen 
Mendy ziet het coachschap als een zeer positieve ontwikkeling. “Leerlingen hebben één aanspreekpunt en er is sprake van structurele individuele aandacht. Voorheen was die aandacht er natuurlijk ook, maar meestal pas wanneer er wat speelde. Nu zijn we dat voor.” Ook Maud is tevreden. “Het is fijn dat er iemand is waarmee ik het over alles kan hebben. Mevrouw Romme is heel aardig en ik kan haar vertrouwen.” 
Cookie instellingen