Interview Rick: ‘Nieuwe brugklassers: maak je geen zorgen’

De basisschool verlaten en voor het eerst naar het Commanderij College gaan, kan best spannend zijn. Voor brugklasser Rick Bolwerk van locatie De Laarbeecke viel dat wel mee. “Het went al snel.” 

Hoe vond je de overgang van het basisonderwijs naar de brugklas?  
“Eigenlijk niet zo groot. Je begint als brugklasser in het Junior College. Alleen eerstejaars leerlingen krijgen in dat schoolgebouw les en houden daar ook pauze. Op andere scholen vindt de pauze plaats in een aula, samen met oudere leerlingen. Ik denk dat de stap dan groter is. Het grootste verschil vind ik dat je een kluisje hebt en dat je elk uur naar een ander lokaal moet. Maar dat went al snel.” 

Waarom heb je voor De Laarbeecke gekozen?  
“Het Junior College is één van de redenen. Daarnaast is het een kleine, compacte school, waardoor je al snel weet waar welk lokaal is. Ook weet ik nog niet precies wat ik na de middelbare school wil doen. Op deze school hoef je dat nog niet te weten. Je volgt een breed profiel (Dienstverlening & Producten) en maakt pas later vakkeuzes. Dat sprak mij aan.” 

Wat is je leukste en minst leuke vak? 
“Nederlands vind ik het moeilijkst. Natuur- en scheikunde en multimedia vind ik het meest interessant. Muziek is vooral leuk door de docent, meneer Verhofstad. Hij houdt een momentje van de week, waarin we bijvoorbeeld muzieknieuws of een artiest bespreken. Heel leuk.” 

Wat is je toekomstdroom?  
“Tijdens talentenjachten op mijn basisschool ontdekte ik dat ik het leuk vind om op een podium te staan. Ik zou later dan ook graag wat met cabaret of acteren gaan doen. Sinds een tijdje ben ik ook op radio Kontakt te horen. Ik presenteer een jongerenprogramma en doe de techniek. Ik vind die beide kanten van radio maken ook erg leuk om te doen.” 

Welke tip zou je toekomstige brugklassers geven? 
“Maak je geen zorgen. De overgang naar de middelbare school valt reuze mee. Voor je het weet, zit je in een leuke klas en krijg je les van leuke docenten. Niets om gespannen voor te zijn.”
Cookie instellingen