'Als leerlingen zich veilig voelen, kunnen zij zichzelf zijn'

Respect voor elkaar en een veilige en positieve sfeer op school. Sociale veiligheid is één van de pijlers binnen locatie De Laarbeecke. Dankzij de sociale veiligheidscoördinatoren, door middel van (gast)lessen en doordat het besproken wordt tijdens klassenbegeleiding- en coachingsuren krijgt het onderwerp de verdiende aandacht.  

“Ik zie de school als een minimaatschappij", zegt Iris Derks, docent en sociale veiligheidscoördinator. “Op school leer je, net als in de maatschappij, om open te staan voor alle normen en waarden en om anderen te respecteren. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, zolang er maar respect is. Als leerlingen zich gerespecteerd en veilig voelen, kunnen zij zichzelf zijn. Dat is de basis om goed te kunnen leren.” 
 

Onafhankelijk

Iris is samen met docent Joyce Warbroek sociale veiligheidscoördinator op De Laarbeecke. Zij komen in beeld zodra de sociale veiligheid in het gedrang is. “Het kan zijn dat we dan met de coach (iedere leerling heeft een persoonlijk coach) sparren over een aanpak of dat we met de betrokken leerlingen om tafel gaan. We doen nooit aan waarheidsvinding en geven geen oordeel. We proberen tot een goede oplossing te komen. In sommige gevallen overleggen we met de jeugdagent of dragen we de zaak aan hem of haar over.” 
 

Sexting

Toen enkele jaren geleden pesten waaronder sexting via sociale media in opmars kwam, besloten Iris en Joyce om Helder Theater in te schakelen. Zij ontwikkelden drie toneelscènes, die daadwerkelijk zijn voorgekomen op school. Bureau Halt en de lokale jeugdagenten sloten aan. De gastles wordt nu al drie jaar op rij aan derdejaarsleerlingen gegeven. Iris: “Tijdens één van de scènes zien leerlingen bijvoorbeeld wat de schaamte van het doorsturen van een naaktfoto met iemand doet. Dat raakt ze. Ze kunnen zich ermee identificeren en voelen zich betrokken. Het is soms beter om te leren van ‘vreemde ogen’, zoals in dit geval de jeugdagent, organisatie Halt en Helder Theater. Daarom zijn we ook een ontmoetingsschool.” De aanpak bleek krachtig: inmiddels worden de toneelstukken ook op andere scholen gegeven.
 

Coach

Naast de sociale veiligheidscoördinatoren spelen de persoonlijke coach en de klassenbegeleider een belangrijke rol in het begeleiden van leerlingen omtrent sociale veiligheid. In het eerste jaar leren leerlingen naar zichzelf te kijken en ontwikkelen zij groeps- en persoonlijke doelen. Die bespreken ze één-op-één met hun coach, net als de voortgang ervan. “Daarbij heeft de leerling de regie. Dan is de motivatie het grootst.” 
Cookie instellingen